"Saknar ein uteplass der vi kan møtast og riste litt på raua"