"Regjeringa gjer endringar på kort varsel, og fer ikkje fint fram med skuleleiarane"

foto