Audhild Mork blir ny kommunalsjef for helse, omsorg og velferd