Svenske kyrkjer førebur seg på krigsgravferder – det same skjer ikkje i Noreg