Politiet i Møre og Romsdal melde onsdag ettermiddag om ein kollisjon mellom ein personbil og ein trailer. Like før kl. 16.00 vart det meldt at ein person hadde omkome.

Samstundes melde vegtrafikksentralen at det for ein periode vert omdirigering av ferjene til å trafikkere Magerholm - Festøya.