Private hushald står for nesten halvparten av matsvinnet – dette kastar vi mest

foto