Han skal syte for samarbeid mellom Nav og næringslivet

foto