– Skeptisk til at det nokon gong kjem næringsverksemd på denne tomta