– Det er onsdagen før skjærtorsdag som tradisjonelt er utfartsdagen med mest trykk, seier trafikkoperatør Trude Lindstad i Vegtrafikksentralen Aust til NTB.

Dei heldige som har ferie heile veka, reiser ofte til fjells fredagen før palmehelga. Medan dei som er på jobb i kvardagane før påske, tek gjerne turen på onsdagen.

Det er ingen tvil om at onsdag blir den store utfartsdagen, ifølgje Fremtind Service, Noregs største utferdar av bombrikker. Selskapet kan sjå kor mykje trafikk det er på vegen ut frå bompasseringar.

– Tala våre viser at du anten bør køyre tidleg på morgonen eller vente til klokka har passert 14 før du legg kursen mot påskefjellet denne onsdagen, seier kommersiell direktør Svein Skovly i ei pressemelding.

Unngå formiddagen

Ifølgje trafikktala vil morgontrafikken vere roleg, men ta seg opp mellom klokka 9 og klokka 10 i det meste av landet førstkommande onsdag.

– Så er trafikken på sitt aller travlaste mellom klokka 10 og 11, med unntak av Hallingporten og E18 Stillinga. Der er det mest trafikk mellom klokka 11 og 12. Det er uansett formiddagen som er mest travel, så styr unna denne, seier Skovly.

Bilistar tilrår å avpasse farten, ha gode vinterdekk og sørgje for avstand til bilen framfor for å unngå ulykker.

Vêravhengig

Det er også venta kø i trafikken 1. og 2. påskedag, då mange reiser heim igjen frå påskefjellet. Når folk reiser, er likevel vêravhengig, trur trafikkoperatør Lindstad.

– Dersom det er dårleg vêr til fjells, vel mange å reise heim 1. påskedag for å ha den siste fridagen heime. Men dersom det er fint vêr, vel mange å utnytte påska så lenge dei kan, seier ho.

– Det kjem rett og slett an på vêret. Er det fint i fjellet, er det meir sannsynleg at trafikken fordeler seg på 1. og 2. påskedag, legg ho til.

Morgonstund har gull i munn

Sjølv om ein neppe kjem heilt utanom køtilstandar til byane, kan ei tidleg avreise gjere at ein slepper mykje av bryet i trafikken, ifølgje Vegtrafikksentralen.

– Det er ein tendens til at trafikken aukar etter frukost når folk har stått opp og byrjar å rydde seg ut av hus og hytte, og etter klokka 13 til 14 aukar trafikken jamt, seier Lindstad.

– Viss ein skal reise heim 1. eller 2. påskedag, ville eg reist tidleg, rår ho.

(©NPK)