Ordføraren: - Vi har fått uromeldingar både frå bransjeaktørar og brukarar