Kjellen tok styringa på Vik Ørsta sitt 75 ½-års jubileum

foto