Meiner fiskeforbod vil bety kroken på døra for reiselivsbedrifter

foto