Kontrollen vart halden i 60-sona på E39 på Liadal. 12 bilførarar fekk forenkla førelegg,medan ein bilførar må rekne med ei oppgjer i rettsvesenet. Han køyrde nemleg i 107 kim/t i 60-sona og vart anmeldt, skriv politiet på Twitter.