– Dette er ikkje måten å bygge Ørsta-barnehagen på

foto