- Eg er svært glad og audmjuk for den tilliten styret og dei tilsette har vist meg

foto