– Lite framtidsretta å seie nei til avgiftsparkering

foto