– Eg er engasjert fordi eg ønskjer å bidra, og då var det også naturleg å ta på seg denne oppgåva

foto