Klokka 23.15 onsdag kveld vart ein BMW avskilta av politiet etter ein kontroll. Avskilta vart grunngjeve med manglar ved den tekniske tilstanden på bilen. Politiet opplyser at dei den siste tida har teke imot fleire klager på mykje svart røyk frå den aktuelle bilen.