Fjellsprekke i Hjørundfjorden, geologar skal sjekke nærmare.