Kvinna var tilsette i butikken på det aktuelle tidspunktet. I retten erkjente ho seg skuldig etter siktinga og var villig til å forklare seg. Ho forklarte at ho tok produkt i retur i kassa og fekk då ut kontantutbetalingar. Det var dyre varer ho gjorde dette med. Kvinna var usikker på kor ofte ho gjorde, men forklarte at ho trudde det skjedde ein gang i månaden eller annakvar månad i ein periode på over eitt år. Årsaka til at ho valde å gjere det ho var sikta for var dårleg økonomi. Ho forklarte i retten at det var ei kriseløysing. Kvinna sa at ho vart glad då ho vart oppdaga og erkjente forholdet med ein gang.

Den totalte summen kvinna stal for var 24.217 kroner. Denne summen har ho betalt tilbake til daglegvarebutikken.

I Sunnmøre tingrett vart kvinna dømd til fengsel i tretti dagar. Fullbyrdinga av straffa vart utsett med ei prøvetid på to år. Ho er og dømd til å betale erstatning til sin tidlegare arbeidsgivar på 10.456 kroner.