Folk strøymde til Sæbø for å ta del i Påskerebusen

foto