Avtalar om frivillig skogvern i Ørsta og Volda

foto
Ola Betten er prosjektleiar hos Statsforvaltaren. Foto: Sunnmørsposten