Japanpestrot erobrar bygda – fryktar skadeplanten er spreidd ved kantslått

foto