Ein av tre av har ikkje vore utanlands sidan pandemien

foto