No har dette ordna seg etter varsel frå Møre-Nytt

foto