Helseplattforma – pasientar forsvinn frå ventelistene