Regjeringa ser på moglegheita for å reise gratis med hurtigbåt

foto