Etter tre år med korona blir det nordisk gjestebod igjen torsdag 9. mars.

Ørsta-Volda lokallag av Foreningen Norden samarbeider med Ørsta vidaregåande skule, kokk og servitørfag, om gjestebodet .

Elevane lagar ulike rettar frå dei nordiske landa, dekker bord og legg vel til rette for å ta imot mange gjester.

Mat har med kultur og historie å gjere og dei nordiske landa har mange felles mattradisjonar. Landa har gjerne eigne nasjonalrettar og nokre av desse får vi teste ut torsdag. Enkelte av oppskriftene som vert nytta er svært gamle, men er likevel flittig i bruk den dag i dag.

Foreningen Norden arbeider med utvikling og styrking av eit folkeleg nordisk samarbeid og fellesskap gjennom formidling av kunnskap om språk, historie, kultur og samfunnstilhøve. Å sette fokus på mattradisjonar i dei nordiske landa er derfor ein naturleg og triveleg del av dette arbeidet, skriv foreininga i ei pressemelding.

Ørsta-Volda lokallag er 50 år i år. Dette vert markert med fest og jubileumsbok i september.

-Når lokallaget no inviterer til nordisk gjestebod, håper vi at alle som er glade i god og spennande mat tek turen innom Ørsta vgs for å teste ut dei mange smakfulle rettane som blir servert her, heiter det i pressemeldinga.