– Uakseptabelt at vi ikkje har akuttberedskap

foto