– Å verte framstilt som ei skam for partiet gjer sjølvsagt noko med ein

foto