Høgskulen får ti ekstra studieplassar for flyktningar

foto