Har fått klarsignal til å fornye og utvide Bjørdal kraftverk