Sparebanken Møre setter opp rentene for utlån og innskudd med inntil 0,15 prosentpoeng, heter det i en børsmelding.

Bakgrunnen er rentejusteringen fra Norges Bank på 0,25 prosentpoeng på torsdag. Banken skriver at renteøkningen var noe overraskende.

– Økte renter rammer svært ulikt, og vi forstår godt at mange kjenner på bekymring for sin økonomiske situasjon. Vi tror rentetoppen nå er nådd, og velger derfor å begrense renteøkningen på boliglån til inntil 0,15 prosentpoeng, sier Elisabeth Blomvik, leder for divisjon Personmarked.

Banken skriver at de vil informere kundene om renteendringen via nettbank/mobilbank eller brev i posten i januar.

– De nye rentesatsene for eksisterende lån og innskudd vil ikke tre i kraft før 08.03.2024, heter det i børsmeldingen.

Hever enda mer

Sparebank 1 SMN setter også opp renta på lån. De setter den opp med inntil 0,25 prosentpoeng, skriver MN24.no, som refererer til en børsmelding sendt ut onsdag ettermiddag:

– Med bakgrunn i Norges Bank sin beslutning om å øke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, har Sparebank 1 SMN besluttet å øke rentene på lån med inntil 0,25 prosentpoeng. Kunder som får renteendring, vil i løpet av kort tid motta informasjon om hvordan dette påvirker deres lån, skriver Sparebank 1 SMN i en børsmelding sent onsdag ettermiddag.

Ørskog Sparebank er blant lokalbankene som velger å ikke heve renta i denne runden.

– En renteøkning nå ville ha forverret situasjonen for dem som allerede sliter med å få endene til å møtes, og potensielt ville det ført til enda flere betalingsutfordringer, sier banksjef Eirik Kavli i en melding lagt ut på bankens nettsider.