Kommunen vil på synfaring til byggeplassen i audemarka