Kvart år markerer fagforeiningane den såkalla «Likelønnsdagen».

Dagen set fokus på lønnsgapet mellom kvinner og menn, og skal symbolisere at kvinner jobbar «gratis» ut året frå denne datoen.

No viser dei nye tala at dagen kjem litt seinare på året.

– Det er jo ganske vanleg at det svingar litt frå det eine året til det andre, men hovudtrekket er at lønnsgapet mellom kvinner og menn blir mindre, forklarar Håkon Grini, spesialrådgjevar i SSB.

Kvinner tente i november 88,3 prosent av det menn tener, mot 87,6 prosent føregåande år.

(©NPK)