Fraktar flis 40 mil til ulønsam produksjon av «miljøvennleg» energi

foto