– Vinjevoll er ikkje eit offer, men ein maktperson