– For å lykkast er det viktig med samarbeid, og at kvar enkelt aktør sel kvarandre