Utvidar langrennstraseen på Bondalseidet og legg treflis

foto