– Høgt lydnivå, farleg køyring og direkte trugslar mot enkeltpersonar

foto