– Dette er ei gladsak som har vorte eit langtekkeleg makkverk