- Det verkar ikkje som folket sitt beste gjeld i Ørsta

foto