Vedtaket som vart gjort onsdag var samrøytes. Stig Olav Lødemel er i dag ordførar i Hornindal, og han er leiar i fellesnemnda for Nye Volda. Lødemel har lang fartstid som kommunepolitikarar i Hornindal. Han har vore vararepresentant til kommunestyret frå 1999 og fast medlem frå 2007. Han har også vore leiar i Utviklingsutvalet i 8 år. Han er sjølvstendig næringsdrivande i Hornindal.

Nominasjonsnemnda tek no fatt på nominasjon av resten av lista, og vi skal ha endeleg nominasjonsmøte 13. november.

- Vi har ei klar målsetting om å få på plass ei Høgreliste med spennande, konstruktive og offensive personar frå Volda og Hornindal, og ønskjer innspel og forslag på kandidatar, heiter det i ei pressemelding.