Statsadvokatane i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har tiltala ein ørsting i 40-åra for oppbevaring av narkotika.

I følgje tiltalen er overtredinga grov når det gjeld mengde og type stoff.

I fjor sommar fann politiet til saman ca. 59 gram amfetamin i bustaden til den tiltala.

Dette er ei sak med strafferamme over seks år.

Saka skal opp i tingretten i Volda etter påske.