Personar med ulovleg opphald skal få gratis koronatest, vaksine og behandling i kommunane