Fullvaksinerte på sjukeheimar kan klemme barnebarn

foto