-Har ikkje høyrt liknande i mine 50 år busett attmed elva

foto