Trekkjer søknad om kulturvernpengar til partytelt

foto