– Folk sorterer godt, og endå betre skal det verte