Dette meiner ordførar-kandidatane frå MDG, Venstre og KrF